Varvschefsbostället

Byggnad i två våningar med inredd vindsvåning. Fasader av gulmålad träpanel och rött brutet tegeltak. Huvudentré med portik.

Share to