• Verkstad för torpedbåtslipen
    (Public Domain-märke (PDM))

Verkstad för torpedbåtslipen

Share to