Wasaskjulet

Stommen består av sex murade och putsade pelare i vit kalkfärg på var sin långsida med stående faluröd träpanel emellan. Taket är ett brutet sadeltak belagt med svart takpapp. På norra gaveln finns fyra fönster och på den södra finns åtta fönster.

Share to