Galeiskurene på Fredriksvern er en husrekke bestående av 5 gulmalte lagerskur med front mot sjøen.

Share to