Sverige i krig med Ryssland. De svenska krigsmålen var att återta de i freden i Nystad år 1721 förlorade områdena.

Share to