Sverige i krig mot en katolsk offensiv under ledning av den tysk-romerske kejsaren. De svenska trupperna var åren 1638-48 allierade med Frankrike och under olika perioder med olika tyska stater.
Svenska trupper deltog i kriget åren 1628-1648, i full skala från år 1630.

Share to