Världsomseglingen med fartyget HMS Vanadis genomfördes mellan åren 1883 till 1885. Fartygschef var kommendör O. Lagerberg. Sekond var kapten H. af Klintberg. Deltagare var bland andra Hjalmar Stolpe, Oscar Ekholm (fotograf)

Share to