Första världskriget var en global militär konflikt centrerad i Europa som började 28 juli 1914 och varade till den 11 november 1918. Konflikten engagerade alla världens stormakter som samlades i två motsatta allianser, ententen och centralmakterna. Kriget resulterade i att ententen segrade samt att kartbilden i Europa fick ritas om. Det tyska, ryska, osmanska samt österrik-ungerska imperierna upphörde att existera.

Share to