About the collection

Bogstad gård er et fredet herregårdsanlegg med røtter tilbake til 1600-tallet. Gården var bolig for statsminister Peder Anker og senere grev Herman Wedel Jarlsberg, og har vært i samme families eie fram til Bogstad stiftelse ble opprettet i 1955. Interiøret har svært høy autentisitet og er unikt i norsk sammenheng.

Details

  • Owner of collection Bogstad Gård
  • Number of objects 6201

Share to