Samlingene til Norsk Farmasihistorisk Museum gir et bredt bilde av farmasiens og apotekenes utvikling i Norge fra før den første apotekbevillingen i 1595 og frem til våre dager.

Om Norsk Farmasihistorisk Museum

Norsk Farmasihistorisk Museum ble stiftet i 1963. Museet har sitt eget fagstyre, men driftsansvar og administrasjon er underlagt Norsk Folkemuseum. Norsk Farmasihistorisk Museum er også en medlemsforening. Museets formål er å utvikle og formidle kunnskap om farmasiens historie i Norge fra den første apotekbevillingen ble gitt i 1595 og fram til vår egen tid. Museet holder til i en stor murgård fra 1714 i Norsk Folkemuseums gamleby. Utstillingene viser blant annet offisinene (salgslokale) fra Apoteket Hjorten datert 1860 og Skillebekk apotek datert 1960. I laboratoriet fra Frogner apotek demonstreres gamle teknikker. I tilknytning til museet ble det i 1982 anlagt en urtehage med omkring 160 trær, busker og urter som har vært brukt og fremdeles delvis brukes til fremstilling av medisiner, krydder og parfyme. Museet har en samling på 20 000 gjenstander og fotografier. Arbeidet med digitalisering av samlingen pågår og den digitale katalogen teller nå over 14 000 objekter.

Visit us

Share to