About the collection

Norsk institutt for bunad og folkedrakt er eit nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad gjennom dokumentasjon, rådgjeving, forsking og formidling.

Details

  • Owner of collection Norsk institutt for bunad og folkedrakt
  • Number of objects 15092

17 new objects last 7 days

Share to