About the collection

Norsk jernbanemuseum ble grunnlagt i 1896 og ligger på Hamar. Museet er underlagt Jernbanedirektoratet. Det skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling, og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold.

Details

  • Owner of collection Norsk jernbanemuseum
  • Number of objects 57501

41 new objects last 7 days

Share to