Kraftmuseet

Kraftmuseet

About the collection

Kraftmuseet vart etablert i 1988 og held til i Tyssedal i Odda kommune. Kraftmuseet forvaltar det freda vasskraftanlegget Tysso I, med røyrgate og fordelingsbasseng på Lilletopp. I Odda eig og forvaltar museet arbeidarbustadar, og fleire bygg på det tidlegare smelteverket. I samlingane har Kraftmuseet foto, arkiv og gjenstandar, i tillegg til film og intervju av tidsvitner frå vasskraft-, prosessindustri, foreiningsliv og fritid i Hardanger.

Details

  • Owner of collection Kraftmuseet
  • Number of objects 15789

1 new objects last 30 days

Share to