«Berger museums samlinger består hovedsakelig av kildemateriale fra tekstilindustrien ved Berger og Fossekleven fabrikker og fremveksten av Berger som industrisamfunn. I samlingen finnes også korps- og idrettsliv, husmorlag og annet foreningsliv, i tillegg til andre næringsvirksomheter på Berger som brødrene Hansens trikotasjebedrifter, Berger brusfabrikk m.m. Arkivene etter virksomhetene befinner seg i Vestfoldarkivet som også er en del av Vestfoldmuseene IKS.

Nye objekter

Artikler

Om Berger museum

Berger museum ligger på Berger i Svelvik kommune nord i Vestfold. Museets hovedutstilling er på flyttefot og åpner igjen sommeren 2014. Museets samling består av kilder som i hovedsak forteller om tekstilindustrien ved Berger og Fossekleven fabrikker, men også om Bergersamfunnets framvekst med foreningsliv, annen næringsvirksomhet, skole, bank, osv. Gjenstandsamlingens store skatt er den rike mønster- og tekstilsamlingen. Denne viser utviklingen av design, stil, kvaliteter, teknikk og bruksområder fra en av Norges viktigste tekstilvirksomheter - fra 122 års sammenhengende produksjon.. (1880-2003)

Berger museum is a part of

Share to