Fjell Festning er eit freda tysk festningsanlegg frå andre verdskrig. Gjennom smale gangar, utstillingsrom og tyske lugarar kan ein lære om trippelkanonen «Donner Felix», okkupasjonen og dei russiske krigsfangane. I turområdet rundt festningen kan ein utforsk over 30 tyske bunkerar på festninga.

Nye objekter

Om Fjell Festning

Fjell Festning ligg på øya Sotra vest for Bergen. Festningsanlegget vart bygd i 1942–1945 av den tyske okkupasjonsmakta for å sikra innseglinga til Bergen. Fjell Festning var ein del av Atlanterhavsvollen – den tyske festningslinja som gjekk langs Atlanterhavskysten frå Nordishavet til Pyreneane. Etter 1945 tok det norske forsvaret over Fjell Festning, som ein del av Kystartilleriet, og sidan som radarstasjon.

Forsvaret la ned si verksemd i 2004, same året vedtok Riksantikvaren å freda Fjell Festning som eit militært kulturminne. Sotra og Øygarden Forsvarsforening nedla sidan 1990-talet mykje dugnadsarbeid for å sikra anlegget og gjera det tilgjengeleg for publikum, og fekk reist eit vernebygg over kanonbrønnen som fungerer som kafe/forsamlingslokale.

Fjell Festning is a part of

Share to