Forsvarets museer omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år.

Digitale utstillinger

Nye objekter

Om Forsvarets museer

Forsvarets museumsvirksomhet har som formål å synliggjøre den betydning Forsvaret har hatt og fortsatt har i samfunnet. Museene skal bidra til å formidle militær historie, i tillegg til å gjenspeile den rolle og de verdier Forsvaret representerer i dag.

Forsvarets museer består i dag av syv konsoliderte museer. Mer enn 100.000 gjenstander er bevart i våre samlinger. De omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år. Her finnes et bredt utvalg, fra uniformsknapper til bombefly og munningshetter til stridsvogner. Luftforsvarsmuseet, Marinemuseet og Oscarsborg festningsmuseum er dessuten spesialmuseer innen sine fagområder.

Store deler av samlingene er elektronisk registrert. Her på Digitalt Museum har vi som mål å tilgjengeliggjøre så mye som mulig av våre samlinger. Vi har i første omgang valgt å publisere en mindre del av samlingen som viser helheten i våre samlinger, men arbeidet med å tilgjengeliggjøre flere objekter vil fortsette kontinuerlig. Skulle det være feil eller mangler i det som er registrert, eller det er noe dere savner, ser vi fram til å høre fra dere som er brukere.

Bergenhus festningsmuseum (BFM)

Ble etablert i 2004 og ligger på Koengen ved Bergenhus. Inneholder utstilling om kvinner i Forsvaret, motstandskampen i Bergens-området og militærhistoriske utstillinger med vekt på regional historie.

Besøk oss: ved Bergenhus festning på Koengen, sentralt i Bergen. Adkomst med bil nord- eller sørfra på riksvei 585 med parkeringsmuligheter i Sandbrogaten. Inngang bak Thon Hotell Bergen Brygge (tidligere Hotell Orion).

Forsvarsmuseet (FMU)

Har røtter tilbake til Artillerimuseets modellkammer rundt 1860. Museet ble formelt åpnet 22. august 1978 og har forvaltnings-, forsknings- og formidlingsansvar for alle Forsvarets museer. Forsvarsmuseet har det overordnede ansvar for å presentere den militære historien i et bredt perspektiv. Hovedresursen ved museet er en gjenstandssamling i størrelsesorden 70.000 objekter.

Besøk oss: Museet holder til i nedre del av Akershus festning i Oslo sentrum.

Luftforsvarsmuseet (LMU)

Åpnet i 1995 som en del av norsk luftfartssenter og samarbeider tett med dem. Forsvarets museer har faglig og driftsmessig ansvar for Luftforsvarsmuseet. Utstillingene omhandler den luftmilitære historien.

Besøk oss: Olav V gate, 8004 Bodø

Marinemuseet (MMU)

Etablert i 1853 og ligger på Karljohansvern i Horten og er Norges eneste marinehistoriske museum. Utstillinger og gjenstander som omhandler marinehistorien. Museet har et dokumentasjonssenter med blant annet et bibliotek og et betydelig fotoarkiv, som delvis er publisert i denne portalen.

Besøk oss: Kommandørkaptein Klincks vei 9, 3183 Horten.

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM)

Etablert i 1963 og utstillingene åpnet i 1970. Ble en del av Forsvarsmuseets organisasjon fra 1995. Utstillingene tar for seg perioden 1940-1945 med spesielt fokus på motstandskampen i Norge. Museet har bibliotek og arkiv.

Besøk oss: Museet holder til på toppen av festningen, bygning 21 "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset".

Oscarsborg festningsmuseum (OFM)

Etablert i 1995 og viser kystartilleriets historie og historien knyttet til senkingen av Blücher fra Oscarsborg 9. april 1940.

Besøk oss: Båten til Oscarsborg går fra Sundbrygga (ca. 800 meter nord for Drøbak sentrum), Sjøtorget (Drøbak sentrum) og Sætre. Ta vare på billetten, det kan hende den må fremvises på tilbakereisen.

Rustkammeret

Rustkammeret ligger nær Erkebispegården i Trondheim og ble etablert i 1826. Rustkammeret er et hærmuseum som vektlegger Trøndelags militære historie i tillegg til regional motstandskamp. Museet inneholder også fane- og minnehall, samt bibliotek.

Besøk oss: Erkebispegården, Kongsgårdsgata 1, 7013 Trondheim

Share to