Forsvarets museer omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år.

Artikler

Digitale utstilinger

Nylig publiserte gjenstander

Om Forsvarets museer

Forsvarets museumsvirksomhet har som formål å synliggjøre den betydning Forsvaret har hatt og fortsatt har i samfunnet. Museene skal bidra til å formidle militær historie, i tillegg til å gjenspeile den rolle og de verdier Forsvaret representerer i dag.

Forsvarets museer består i dag av syv konsoliderte museer og Akershus slott. Mer enn 100.000 gjenstander er bevart i våre samlinger. De omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år. Her finnes et bredt utvalg, fra uniformsknapper til bombefly og munningshetter til stridsvogner. Luftforsvarsmuseet, Marinemuseet og Oscarsborg festningsmuseum er dessuten spesialmuseer innen sine fagområder. Akershus slotts samling består i hovedsak av interiør, kunst og gjenstander tilhørende slottet.

Her på Digitalt Museum tilgjengeliggjører vi gjenstander fra våre samlinger. Skulle det være feil eller mangler i det som er registrert, eller det er noe dere savner, ser vi fram til å høre fra dere.

Akershus slott

Hjemmeside Kart

De vakkert møblerte salene danner i dag rammen om Regjeringens representasjon, og i slottskirken holdes gudstjeneste, vielse og konserter. Akershus slott har vært åpen for publikum siden 1947.

Sist publiserte gjenstander fra Akershus slott:

Bergenhus festningsmuseum (BFM)

Hjemmeside Kart

Ble etablert i 2004 og ligger på Koengen ved Bergenhus. Inneholder utstilling om kvinner i Forsvaret, motstandskampen i Bergens-området og militærhistoriske utstillinger med vekt på regional historie.

Besøk oss: ved Bergenhus festning på Koengen, sentralt i Bergen. Adkomst med bil nord- eller sørfra på riksvei 585 med parkeringsmuligheter i Sandbrogaten. Inngang bak Thon Hotell Bergen Brygge (tidligere Hotell Orion).

Forsvarsmuseet (FMU)

Hjemmeside Kart
Har røtter tilbake til Artillerimuseets modellkammer rundt 1860. Museet ble formelt åpnet 22. august 1978 og har forvaltnings-, forsknings- og formidlingsansvar for alle Forsvarets museer. Forsvarsmuseet har det overordnede ansvar for å presentere den militære historien i et bredt perspektiv. Hovedresursen ved museet er en gjenstandssamling i størrelsesorden 70.000 objekter.

Besøk oss: Museet holder til i nedre del av Akershus festning i Oslo sentrum.

Sist publisert fra Forsvarsmuseets samlinger:

Luftforsvarsmuseet (LMU)

Hjemmeside Kart

Åpnet i 1995 som en del av norsk luftfartssenter og samarbeider tett med dem. Forsvarets museer har faglig og driftsmessig ansvar for Luftforsvarsmuseet. Utstillingene omhandler den luftmilitære historien.

Besøk oss: Olav V gate, 8004 Bodø

Sist publisert fra Luftfartsmuseet:

Marinemuseet (MMU)

Hjemmeside Kart

Etablert i 1853 og ligger på Karljohansvern i Horten og er Norges eneste marinehistoriske museum. Utstillinger og gjenstander som omhandler marinehistorien. Museet har et dokumentasjonssenter med blant annet et bibliotek og et betydelig fotoarkiv, som delvis er publisert i denne portalen.

Besøk oss: Kommandørkaptein Klincks vei 9, 3183 Horten.

Sist publiserte fra Marinemuseets samlinger:

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM)

Hjemmeside Kart

Etablert i 1963 og utstillingene åpnet i 1970. Ble en del av Forsvarsmuseets organisasjon fra 1995. Utstillingene tar for seg perioden 1940-1945 med spesielt fokus på motstandskampen i Norge. Museet har bibliotek og arkiv.

Besøk oss: Museet holder til på toppen av festningen, bygning 21 "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset".

Sist publiserte gjenstander fra Norges Hjemmefrontmuseums samlinger: