Museet holder til på Bergsmoen, i Bergsmolåna fra 1833. Museet har satt opp bakerhus og smie for å kunne demonstrere gamle mat- og håndverkstradisjoner. I tillegg finnes et våningshus med bl.a. skolestue og en låve med magasinutstilling.

Aktuelt

Nye objekter

Om Grong Bygdemuseum

Grong Bygdamuseum ligger på Bergsmo, og er et ubemannet museum. Museet er et typisk bygdemuseum med tradisjonelle bygninger som hørte til på gårdene før i tida, og består i dag av Bergsmolåna fra 1833, Ferjemannstu, stabbur, bakerhus og smie. I tillegg er deler av låven på gården innredet som et utstillingsmagasin.

Grong kommune er medeier i Museet Midt IKS, og en del av Distriktsseksjonen. Seksjonen består av to distriktskonservatorer som bistår kommunen med rådgiving innenfor både museums- og kulturminnefeltet i et mye bredere perspektiv.

Grong Bygdemuseum is a part of

Share to