Haugalandmuseet forvalter kunst- og kulturhistoriske samlinger fra hele Nord-Rogaland. Bygninger, gjenstander, kunstverk, foto, og arkiver er bygd opp gjennom 100 år med innsamling og dokumentasjon.

Aktuelt

Nye objekter

Om HaugalandmuseeneHaugalandmuseene har kunst- og kulturhistoriske samlinger fra hele Nord-Rogaland. Bygninger, gjenstander, kunstverk, foto, og arkiver er bygd opp gjennom 100 år med innsamling og dokumentasjon.

Samlingene hører i dag inn under Haugesund Billedgalleri, Nedstrand bygdemuseum, Arquebus krigshistorisk museum, Vindafjordmuseet, Hiltahuset, Stiftelsen Haugesjøen og Bokn bygdemuseum. Haugalandmuseene forvalter til sammen 50 bygninger, 50 000 gjenstander og 2000 kunstverk, samt lyd- og filmopptak. Til de kulturhistoriske samlingene hører også en fotosamling med 600 000 foto.

Det er i første omgang foto fra Karmsund folkemuseums fotosamling som er tilgjengelig på Digitalt Museum. Haugalandmuseene arbeider kontinuerlig med digitalisering av de kulturhistoriske og kunsthistoriske samlingene.

Our museums

Share to