Her finn du fotografi frå Hemsedal og Hallingdal med ulike motiv som personar, landskapsbilete, gardar og gardsliv, arbeidsliv, skulebilete, turisme, store hende mm. Har du bilete du vil dele med andre? Kontakt Hemsedal Bygdearkiv.

About Hemsedal Bygdearkiv

Hemsedal Bygdearkiv er eit lokalhistorisk arkiv for Hemsedal kommune. Det skal samla inn, ordna, registrera og ta vare på arkivsaker frå bedrifter, institusjonar, organisasjonar og privatpersonar.

Hemsedal Bygdearkiv har per i dag ca. 5 - 6000 bilete.

I samlinga vil de finne mange ulike motiv som: personar, landskapsbilete, gardar, om livet på garden, arbeidsliv, skulebilete, turisme, høgtidingar mm. Hemsedal Bygdearkiv vert finansiert av Hemsedal kommune, men blir drive på frivillig basis.

You'll find us here

Share to