Stiftelsen Hallingdal Museum er et kulturhistorisk museum for Hallingdal med 122 kulturhistoriske bygninger og 33 000 gjenstander fordelt på 7 besøkssteder i Hallingdal. Samlingene inneholder bygninger, gjenstander, drakt, tekstiler og foto fra perioden 1300-2020.

Aktuelt

Månedens gjenstand

For desember har vi valgt ut denne nylig innkommende smørrosa, med tilhørende historie.

Smørrose (Smørkrot)

En liten historie om en smørrose, eller smørkrot som det kalles på gammel Halling.

«Giver til museet, jeg, Sigmund Øen, kjøpte Nedre Øen i 1965. Noe av det første jeg gjorde var å rydde opp på Stolphuset. Der fant jeg denne vakre smørrosen, smørkrot på Halling. Jeg ble litt forundret over initialene som var skåret inn i denne, nemlig AaPD. Dette tydet jeg til Åse Pedersdatter.

Problemet var at det aldri hadde bodd noen Åse Pedersdatter på Nedre Øen. Det var også vanskelig å finne noen i Nes og Gol. Så kom jeg til å nevne dette ved Terje Østro. Han satte meg på sporet. Han sa jeg kunne prøve Rud søre. Rud søre ble tatt av flommen i 1860. Der dukket Aase Persdatter opp f.1749 d. mellom 1791-1796, datter av Per Persen Rud. Hun ble gift med Elling Jørgensen Garnås i 1775. Elling flyttet fra Garnås til Rud sammen med sin sønn som da hadde kjøpt Rud søre. Denne smørrosa ble antagelig igjen på Garnås.

I 1829 kjøpte min tipp oldefar Ole Olsen Viko f.1798, Garnåshaugen, men måtte gå fra denne i 1844. Min tipp oldefar flyttet til plassen Hølejorde i Engene, og han tok antagelig med seg denne smørrosa fra Garnås. Hans datter Kristi Olsdatter f.1840, min oldemor, giftet seg med Nils Halstensen Øen f. 1835. Kristi og Nils bodde da på Nedre Øen. Min oldemor hadde antagelig med seg smørrosa fra Hølejorde til Nedre Øen. Slik den sannsynligvis havnet der jeg fant den i stolphuset på Nedre Øen.»

23/11-2022 Sigmund Øen.

Sist publiserte objekter

Inventar Kolsrudstugu, Hallingdal Museum Nesbyen Bjørn Johnsen Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Inventar Settungsgardstugu, Ål Bygdamuseum Bjørn Johnsen Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Om Hallingdal Museum

Stiftelsen Hallingdal Museum er kulturhistorisk museum for Hallingdal med 122 kulturhistoriske bygninger og 33 000 gjenstander fordelt på 7 besøkssteder: Hallingdal Museum Nesbyen, Gol Bygdemuseum, Hemsedal Bygdatun, Ål Bygdamuseum, Dagali Museum, Hol Bygdemuseum og Dokken fjellgard. Samlingene består av bygninger, gjenstander, klær, tekstiler og arkivmateriale fra bondesamfunnet i Hallingdal på 17- og 1800-tallet. Gjennom ulike arrangementer, temadager og utstillinger legger museet til rette for opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til både eldre og nyere tid. Det er egne opplegg for skole- og barnehage.

Hallingdal Museum is a part of

Share to