Nettstedet er en pilot for å teste ut mulig publisering av kirkene i kirkesøk.no via Digitalt Museum og Museum24. Alle kirkene kan sees på http://kirkesøk.no. Det kan forekomme testdata i løsningen.

SIst oppdaterte objekter

Dataene hentes fra Kirkebyggdatabasen, som driftes av KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Kirkebyggdatabasen er et lukket fagsystem for kirkebyggforvaltere på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Norske kirkebygg eies av soknene og forvaltes og driftes av de kirkelige fellesrådene, som er et fellesorgan for menighetene. KA er en medlemsorganisasjon for de kirkelig fellesrådene, kirkerådet og andre kirkelige virksomheter. KA drifter Kirkebyggdatabasen og Kirkesøk, som inneholder alle kirkebygg i Norge som er vigslet av og brukt av Den norske kirke.

Steinkirker fra middelalderen

Share to