Kirsten Flagstad Museum er et dokumentasjons- og kompetansesenter for Kirsten Flagstad. Flagstadmuseets samlinger er bygd opp gjennom de siste 60 år med gjennom innsamling av bilder, bøker, innspillinger, drakter og mye mer. Museet ble åpnet for publikum i 1985.

Aktuelt

Nye objekter

Om Kirsten Flagstad Museum

Kirsten Flagstadmuseet er et dokumentasjons- og kompetansesenter for Kirsten Flagstad. Flagstadmuseets samlinger er bygd opp gjennom de siste 60 år, museet ble åpnet for publikum i 1985. Som virksomhetsområde har museet hele verden, lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Museets lydsamling består av ca.900 opptak, mer enn 1000 fotografier og 300 enkeltgjenstander. Det skriftfestede materialet omfatter dagbøker, utklippsbøker, brever, kontrakter, programmer m.m. i tillegg til boksamling og artikler. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom DigitaltMuseum, men fotografier, Flagstads egne utklippsbøker, museets lydfestede materiale og ca. 50 konsertprogrammer er digitalisert og tilgjengeliggjort under museets hjemmeside.

Kirsten Flagstadmuseet er en del av Anno museum.

Anno Kirsten Flagstad Museum is a part of

Share to