Anno Kongsvingerregionen dokumenterer og formidler Kongsvingers historie gjennom flere hundre år, med hovedvekt på 1800- og 1900-tallet. Siden 2010 har Kongsvinger museum vært en del av Anno museum.

Share to