KORO - kunst i offentlige rom er et statlig forvaltningsorgan underlagt kulturdepartementet. KORO er landets største produsent av kunst til offentlige bygg og uterom. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekt i statlige nybygg er kjernen i virksomheten. KORO har i tillegg tre søkbare tilskuddsordninger for henholdsvis, leiebygg og eldre statsbygg (LES) kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg (KOM) samt uterom (URO). KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. I tillegg bringer vi kunst ut til offentligheter utenom byggene hvor kunstnernes ytringer inngår i den allmenne meningsbrytning, identitetsdannelse og minnesforvaltning.

News

29 new objects last 30 days

About Kunst i offentlige rom - KORO

Utsmykningsfondet ble opprettet i 1976. I 2007 skiftet Utsmykningsfondet navn til KORO - Kunst i offentlige rom. KORO er et statlig forvaltningsorgan underlagt kulturdepartementet og fordeler årlig ca. 35 mill. kroner til kunst i offentlige rom. KORO har en administrasjon i Oslo med 17 faste ansatte og ca. 88 kunstkonsulenter/ kuratorer i engasjement til enhver tid over hele landet.

KORO er landets største produsent av kunst til offentlige bygg og uterom. Planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av kunstprosjekt i statlige nybygg er kjernen i virksomheten og er nedfelt i Kongelig resolusjon av 2.september 1997. KORO har i tillegg tre søkbare tilskuddsordninger for henholdsvis, leiebygg og eldre statsbygg (LES) kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg (KOM) samt uterom (URO).

KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Dette ansvaret ivaretas gjennom at vi produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter ved skoler, universiteter, politiske institusjoner, rettslokaler, kontorbygg, fengsler, kulturhus, jernbanestasjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner, militærleirer, rådhus, regjeringsbygg, asylmottak, ambassader og andre offentlige anlegg. I tillegg bringer vi kunst ut til offentligheter utenom byggene hvor kunstnernes ytringer inngår i den allmenne meningsbrytning, identitetsdannelse og minnesforvaltning.

KORO har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlig rom. Samlingen omfatter omkring 7000 verker som er å finne på mer enn 920 ulike steder i Norge og ved norske ambassader og konsulater i utlandet.

Arbeidet med produksjon, formidling og forvaltning av kunst gjør at KORO er en stor oppdragsgiver for kunstnere, kuratorer, produsenter og kunstkonsulenter. Både produksjon og forvaltning av kunst til bygg og offentlige plasser krever spesialisert kompetanse. KORO gir tilbud om kompetanseutvikling og faglige nettverk for relevante faggrupper. I tillegg arrangerer vi forelesninger og workshops og produserer publikasjoner.

Share to