Norsk utvandrermuseums samlinger omfatter bygninger, gjenstander, foto, bøker og annet arkivmateriale - alt knyttet til emnet migrasjon, med spesielt vekt på den norske historien om utvandring og hjemvandring.

Nye objekter

Om Norsk utvandrermuseum

Norsk utvandrermuseum ble stiftet i 1955 etter initiativ fra Nordmanns-Forbundet, da som en del av Norsk Folkemuseum i Oslo. I 1972 ble museet flyttet til Hedmarksmuseet i Hamar, og i 1988 ble det en uavhengig institusjon. Etter museumskonsolideringer i 2005 og 2010 er det nå en del av Anno Museum AS.

Norsk utvandrermuseum formål er gjennom innsamling, konservering, forskning og formidling å øke kunnskapen om menneskelig forflytning, migrasjon og diaspora, med spesiell vekt på den norske historien om utvandring og hjemvandring. Sånn sett er hele verden museets virksomhetsområde.

Samlingene omfatter antikvariske bygninger fra den amerikanske Midtvesten, gjenstander og fotografier. I tillegg har vi en stor arkivsamling med bl.a. avisutklipp, lydbåndintervjuer, Amerikabrev, privatarkiv og ikke minst et rikholdig forskningsbibliotek om emnet.

Foreløpig er kun en liten del av samlingene tilgjengelig på DigitaltMuseum, men det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring.

Norsk utvandrermuseum er en del av Anno museum.

Anno Norsk utvandrermuseum is a part of

Share to