Namsskogan bygdesamling er en samling av museale gjenstander fra tidligere Namsskogan bygdetun. Namsskogan bygdetun ble opprettet på begynnelsen av 1980-tallet og er nå nedlagt. Samlingen er nå digitalisert og gjenstandene er lagret i Namsskogan.

Aktuelt

Nye objekter

Om Namsskogan Bygdesamlinger

Namsskogan bygdesamling er en samling av museale gjenstander fra tidligere Namsskogan bygdetun. Namsskogan bygdetun ble opprettet på begynnelsen av 1980-tallet og er nå nedlagt. Gjenstandene er pakket ned og lagret i Namsskogan, men kan enkelt tas frem for å benyttes for eksempel i utstillinger. Alle gjenstandene er registrert i Primus og tilgjengelig på Digitalt Museum.

Namsskogan kommune er medeier i Museet Midt IKS, og en del av Distriktsseksjonen. Seksjonen består av to distriktskonservatorer som bistår kommunen med rådgiving innenfor både museums- og kulturminnefeltet i et mye bredere perspektiv.

Namsskogan Bygdesamlinger is a part of

Share to