Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen, og har i dag også ansvaret for Erkebispegården. NDR har et stort dokumentasjonsmateriale om Nidarosdomens og Erkebispegårdsens bygnings- og restaureringshistorie.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

I 2019 feirer Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 150-årsjubileum. Siden 1869 har håndverkere, kunstnere og forskere ved NDR ikke bare gjenreist katedralen, men også tilegnet seg unik kunnskap om middelalderens byggeskikk og byggemetoder. NDR har i dag ansvar for restaurering, vedlikehold og formidling av Nidarosdomen og Erkebispegården, som inkluderer Museet Erkebispegården og Riksregalieutstillingen.

Virksomheten har rundt 70 ansatte og består av tre fagavdelinger; Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein, Publikumsavdeling og Nasjonalt Pilegrimssenter.

NDR har et stort dokumentasjonsmateriale om Nidarosdomens og Erkebispegårdens bygnings- og restaureringshistorie. Materialet består blant annet av ca. 7 000 tegninger, over 10 000 historiske fotografier, dokumenter fra 1869 og frem til i dag og en skulptursamling på ca. 5 000 objekter. NDR er i gang med digitalisering og tilgjengeliggjøring av dette store materialet.

Bildet under viser domkirkearkitekt Helge Thiis sitt utkast til nytt hovedtårn. Tegning på fotomontasje fra siste halvdel av 1960-tallet. Foreløpig upublisert.

Share to