Ibsenmuseet består av Henrik og Suzannahs hjem fra 1895, utstillinger, kontor, bibliotek, konferanse- og undervisningsrom. Foruten originalt inventar, malerisamling, etc. har museet også førsteutgaver av Ibsens skrifter, og et rikt materiale av fotografier, portrettmalerier og karikaturtegninger.

Siste objekter

Om Ibsenmuseet

Ibsenmuseet er en seksjon i avdeling Norsk Folkemuseum og del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Ibsenmuseet ble registrert som Nasjonalmuseet Henrik Ibsen av skuespiller Knut Wigert i 1990. I 1993 ble driftsansvaret lagt til Norsk Folkemuseum, og navnet endret til Ibsenmuseet. Fra nyttår 1994 startet Ibsenmuseet opp virksomheten med daglige åpningstider. En større tilbakeførings- og konserveringsoppgave oppgave ble gjennomført i forbindelse med Ibsenåret 2006..

IBSEN Museum & Teater is a part of

Share to