Nøstetangen norsk glassmuseum forteller historien om glassproduksjon i Norge fra 1700-tallet og frem til i dag, med utgangspunkt i Nøstetangen glassverk (1741–77). Museet har skiftende utstillinger med norsk og internasjonal samtidskunst i glass.

I 1741 ble Norges første glassverk etablert på Nøstetangen i Hokksund – en odde hvor Vestfosselva møter Drammenselva. Bak foretaket stod handelskompaniet Det norske kompani. Det var grunnlagt i 1738, med formål om å utnytte Norges naturresurser bedre. Ved oppstarten var Nøstetangen glassverk et beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Etter hvert ble produksjonen delt i to deler, for henholdsvis hvitt og grønt glass. Sistnevnte, som mest bestod av flasker og apotekerglass, ble fra 1748 overført til Aas grønne glasshytte i Sandsvær (1747–65). Ved Nøstetangen ble produksjonen av hvittglass videreutviklet og verket fikk navnet «Chrystalverket». Det Norske Kompani stod også bak opprettelsen av glassverkene i Hurdal (1755), Biri (1761) og Hadeland (1762).

I 1753 tiltrådde Caspar Herman von Storm som direktør for de norske glassverkene. Driften ble lagt om, og frisk arbeidskraft hentet fra Tyskland og Storbritannia. Dette ble starten på en kort, men intensiv gullalder på Nøstetangen. Glassmassen ble forbedret under oppsyn av den engelske hyttemesteren James Keith, mens tyske Heinrich Gottlieb Köhler ble verkets mestergravør og formgiver. På glassverket i Hokksund smeltet de ulike glasstradisjonene sammen til en særegen «Nøstetangen-stil». Blant høydepunktene fra Nøstetangens produksjon står de tre store lysekronene i Kongsberg kirke, og de mange graverte pokalene og vinglassene verket leverte til både kongehus og privatpersoner.

Dårlig tilgang på brensel gjorde imidlertid at driften ved Nøstetangen ble dyr og tungvinn. I 1777 ble virksomheten flyttet til Hurdal og noen år senere ble bygningene solgt på auksjon. I dag er det ingen synlige spor etter glassverket på Nøstetangen.

Nøstetangen norsk glassmuseum åpnet for publikum i 1998. Stiftelsen Nøstetangen Glasværk og Nøstetangen Glasværks venner stod bak grunnleggelsen av museet, i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune. Museet holder til i den gamle sorenskrivergården på Eiker, omgitt av en vakker park og med utsikt mot Nøstetangen hvor glassverket engang lå. Museets faste utstilling forteller om glassfremstilling i Norge fra 1700-tallet og frem til i dag, med vekt på Nøstetangen, Hurdal og Hadeland glassverk. Museet har skiftende utstillinger av norsk og internasjonal glasskunst i sommerhalvåret. Vis-a-vis museet ligger glasshytta Nøstetangen Glass, som blåser både moderne og historiske glassmodeller.

Nye objekter

Nøstetangen norsk glassmuseum is a part of

Share to