I hjertet av Campus Ås, inne på universitetsområdet ligger Vitenparken – et viten- og opplevelsessenter der teknologi, mat og forskning metter sultne mager og hoder. Vi har vitenskapshistoriske samlinger, kafé, arrangementer, utstillinger, bryggeri, veksthus og kjøkkenhage.

Om Vitenparkens samlinger

Vitenparken er en omorganisering av Norsk landbruksmuseum. Vi har fortsatt landbruks- og vitenskapshistoriske samlinger. Vi forvalter samlingene våre og lager arrangement med ulike temaer innenfor landbrukshistorie.

Aktuelt

Plante- og miljøfaglige gjenstander

Share to