Norges musikkhøgskole (NMH) disponerer en av landets største samlinger med historiske musikkinstrumenter. Samlingen består av ca. 460 gjenstander.

Smakebiter fra samlingen

Om Musikkhøgskolen

Norges musikkhøgskole (NMH) er en vitenskapelig høgskole med Norges største fagmiljø innen musikk. NMH utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. 750 studenter og om lag 350 ansatte arbeider i en stor sjangerbredde som særlig omfatter klassisk, samtidsmusikk, jazz og folkemusikk.

NMH tilbyr bachelor, master og doktorgrad i musikk – både utøvende og teoretiske emner – i tillegg til ettårsemner og videreutdanning for dem som trenger faglig påfyll. Lokalene er blant Europas mest moderne for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.

Musikkhøgskolen er en av de største konsertarrangørene i landet med omlag 400 konserter årlig. De fleste konsertene er gratis for publikum. Musikkhøgskolen holder til på Majostua i Oslo.

Share to