Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1980, og etter den tid er det samlet inn gjenstander, film, foto og annet materiale som dokumenterer norsk olje- og gassvirksomhet.

News

About Norsk Oljemuseum

Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1980, og etter den tid er det samlet inn gjenstander, film, foto og annet materiale som dokumenterer norsk olje- og gassvirksomhet.

Norsk Oljemuseum arbeider kontinuerlig med digitalisering og komplettering av samlingene, noe som medfører at katalogen stadig er i utvikling.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om manglende eller feilaktige opplysninger. Samlingen av foto og gjenstander er knyttet til norsk oljevirksomhet, for det meste samlet inn i forbindelse med dokumentasjonsprosjekter. Slike prosjekter har vært "kulturminne Ekofisk", "kulturminne Frigg" og "Nordsjødykkingens historie".

You'll find us here

Share to