Oslo Museum skal vekke interesse for og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, innbyggernes liv og livsvilkår, det flerkulturelle samfunn og innvandring, bykultur, teaterhistorie og scenekunst.

News

252 new objects last 30 days

About Oslo Museum

Tre av hovedstadens museer, Bymuseet (tidligere Oslo Bymuseum), Teatermuseet og Interkulturelt Museum (tidligere Internasjonalt Kultursenter og Museum – IKM) sluttet seg i 2006 sammen og dannet et nytt kulturhistorisk museum, Oslo Museum. Oslo Museum skal vekke interesse for og formidle kunnskap om Oslo bys historie og utvikling, innbyggernes liv og livsvilkår gjennom tidene, det flerkulturelle samfunn og innvandring til Norge, bykultur, teaterhistorie og scenekunst.

Oslo Museum avd. Bymuseet har en av de største og viktigste fotosamlinger i landet. Den består av alt fra negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Szacinski, Rude og Ørnelund, til enkeltbilder og album fra private. Samlingen inneholder anslagsvis halvannen million bilder på ulike registreringsnivåer, omlag 150.000 er umiddelbart søkbare i kortkatalog eller dataprogrammet Primus.

Samlingen er mye brukt av forfattere og forlag, studenter og forskere. Også mange lokalhistorisk interesserte oppsøker samlingen for å finne fotografier av steder de har tilknytning til. Mange borettslag, institusjoner og bedrifter kjøper forstørrelser av gamle fotografier til opphenging i sine lokaler. Dataregistrering og digitalisering av bildene har åpnet nye muligheter for effektiv gjenfinning og presentasjon.

Anders B. Wilses ca. ti tusen Oslo-negativer er kanskje den mest kjente og brukte del av samlingen. Av andre kjente fotografnavn – profesjonelle og amatører kan nevnes Ole Tobias Olsen, Per A. Thorén, Olaf Væring, Thorkel Thorkelsen, Johannes Holmsen, Oscar Hvalbye, Fritz Holland, Inger Munch, Rigmor Dahl Delphin, Esther Langberg, Sverre Heiberg og Henrik Ørsted. Katalogisering og digitalisering av samlingen pågår fortløpende. Arkivet fra All-foto (fotograf Ørnelund) har prioritet i tiden fremover.

Kunstsamlingen inneholder i dag totalt ca 1300 malerier og ca 7000 akvareller, grafikk og tegninger samt en del skulptur. Verkene er utført både av kjente kunstnere og amatører. De mest vanlige motivene er utsiktsmotiver, gater og bygninger, folkeliv og portretter. Oslo Museums gjenstandssamling teller ca 20 000 objekter. Bare i underkant av 10 % vises frem i våre faste og temporære utstillinger, og en del er også utlånt til offentlige og private institusjoner.

You'll find us here

Share to