Oslo Skolemuseum sin samling består av skolehistoriske gjenstander som læremidler, elevarbeider, skoleinventar, lærerbøker og pedagogisk litteratur. Museets gjenstander er i hovedsak fra slutten av 1800-tallet til i dag.

Nye objekter

Våre artikler

Med disse artiklene fra vår lille skriftserie ønsker vi å gi deg en kort innføring i diverse skolehistoriske temaer.

Våre mapper

Her kan du sjekke ut noen av våre gjenstandsgrupper.

Om Oslo Skolemuseum

Oslo Skolemuseum ble åpnet i 2000 og er lokalisert i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole. Museet, som eies av Utdanningsetaten i Oslo, har som formål å fremme nyansert kunnskap om Osloskolens historie og vise sammenhenger mellom skole og samfunn.

På museet finner du både faste og temporære utstillinger. I de faste utstillingene kan du besøke autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Du kan oppleve utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Museet har også utstilt en fullstendig oversikt over Oslo sine skoler fra 1700 til i dag.

Share to