Fotballmuseet avd. Fredrikstad dekker fotballhistorien for hele landet og er plassert på Nye Fredrikstad Stadion. Utstillingen viser mange ulike gjenstander knyttet til norsk fotball.

About Fotballmuseet

Fotballmuseet er et nasjonalt museum for norsk fotballhistorie. Museet har to avdelinger. Fotballmuseet avd. Ullevål og Fotballmuseet avd. Fredrikstad. Sistnevnte forvaltes av Fredrikstad Museum og dekker fotballhistorien for hele landet og er plassert i de i helt rette omgivelser på Nye Fredrikstad Stadion. Fotballmuseets gjenstandsbase består av museets samlinger, innlån og deponier og har som mål å gi en oversikt over fotballhistorisk materiale over hele landet. www.fotballmuseet.no/fredrikstad og http://fotballmuseet.no

Fotballmuseet is a part of

You'll find us here

Share to