Velkommen til Porsgrunn Kommunes kunstsamling på Digitalt Museum. Vi har har en variert og interessant kunstsamling, med særlig vekt på norsk etterkrigs-grafikk. Den inneholder også en omfattende samling offentlig kunst, anskaffet gjennom vår 1%-ordning for kunstnerisk utsmykking av nye kommunale bygg og anlegg.

Dersom du ønsker mer informasjon om Porsgrunn Kommunes kunstsamling eller har tilbakemeldinger på samlingen presentert her på Digitalt Museum, er du velkommen til å ta kontakt med Kulturavdelingen, Porsgrunn kommune.

SISTE ARTIKLER

NYE OPPSLAG

Om Porsgrunn Kommunes kunstsamling

Porsgrunn kommune holder nå på å registrere og digitalisere hele kommunens kunstsamling. Dette for å gjøre kommunens kunst lett tilgjengelig for innbyggerne og alle andre interesserte. Arbeidet ventes å være ferdig høsten 2021.

Porsgrunn Kommunes kunstsamling består av flere deler, der noen deler er presentert gjennom andre samlinger her på Digitalt Museum. Både kommunens omfattende fotosamling - på nesten 500 000 bilder, som dekker perioden 1855 til 1990 - og den unike porselenssamling fra Porsgrund Porselænsfabrik, finner du presentert her. Disse samlingene presenteres gjennom et samarbeid med Telemark Museum.

En viktig del av kommunens kunstsamling ble gitt til kommunen av kunstnerekteparet Olaf og Signy Willums. Dette var en medgift da kommunen i 1968 kjøpte Olaf Willums monumentale maleriserie med motiver fra Draumkvedet. For kjøpesummen ble det opprettet et legat, som i mange år ble brukt til å kjøpe inn verk av sentrale norske kunstnere.

Grafikksamlingen er på over 100 grafiske blad og av høy kunstnerisk verdi. Den dekker et bredt spekter av norsk etterkrigsgrafikk, med arbeider av fremtredende kunstnere som Willibald Storn, Arne Bendik Sjur, Trond Botnen, Knut Rumohr, Ludvig Eikaas, Per Kleiva og Gunnar Gundersen med flere. Sentrale deler av utstillingen står i dag utstilt i Porsgrunn Rådhus.

Porsgrunn kommune har også en omfattende samling med offentlige verk - alt fra historiske byster til innkjøpte monumentale verk, installasjonsverk og nye verk gjort i forbindelse med nybygging av kommunale institusjoner. Siden 2000 er det avsatt midler via investeringssummen til kunstprosjekter ved kommunale nybygg. På denne måten har Porsgrunn kommune anskaffet flere verk av sentrale norske samtidskunstnere, til glede for kommunens befolkning.

Porsgrunn kommune har en lisensavtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) om rettigheter til digital fremvisning av kunstsamlingen.

Om du har spørsmål eller kommentarer til Porsgrunn Kommunes samling, ta gjerne kontakt - kontaktinfo finner du i infofeltet øverst.

(Bilde i heading: Paul Linaae - Roligheten ved Porsgrund, ca. 1820)

Share to