Ringerikes Museum ligger i den praktfulle bygningen Norderhov gamle prestegård og har en betydelig kunst- og kulturhistorisk gjenstandssamling fra distriktet.

Share to