Konsolidert enhet som består av avdelingene Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum, Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum.

About Randsfjordmuseet as

RANDSFJORDMUSEET AS er en sammenslutning av fire museer. Selskapet ble stiftet i 2004 av Lands Museum og Hadeland Folkemuseum. I dag er Kittilbu Utmarksmuseum og Hadeland Bergverksmuseum også med i den konsoliderte enheten. Regionen omfatter kommunene Gausdal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker. Administrasjonsadressen er lagt til Hadeland Folkemuseum.

Randsfjordmuseet (RM) er en viktig institusjon i regionen og bidrar vesentlig i verdiskaping og kulturtilbudet i kommunene. I 2010 har selskapet 16 fast ansatte i tillegg til prosjektansatte, sesongansatte og medarbeidere på ulike tiltaksmidler. Anslagsvis 600 frivillige bidrar på ulik måte i bl.a. dokumentasjonsarbeid og i formidlingssammenheng.

You'll find us here

Share to