I Arkitektur- och designcentrums samlingar här på DigitaltMuseum hittar du ritningar, fotografier, dokument och modeller. Samlingarna ger information om svensk arkitektur i första hand från tiden 1900 och framåt.

News

About ArkDes

Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet)

Arkitektur- och designcentrum ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. I samlingarna finns ritningar, fotografier, dokument och modeller. Samlingarna behandlar i första hand tiden 1900 och framåt men det finns även en del äldre material. Ett stort och långsiktigt arbete pågår för att digitalisera och tillgängliggöra samlingarna.

Besök gärna Arkitektur- och designcentrums bibliotek och forskarsal om du vill se mer av museets samlingar och det originalmaterial som vi ännu inte hunnit digitalisera. Beställ i så fall fram materialet senast dagen innan besöket på telefon 08-527 546 51 eller med mail till forskarservice@arkdes.se

Alla bilder som Arkitektur- och designcentrum webbpublicerat här på DigitaltMuseum kan laddas ner högupplöst och användas fritt förutsatt att upphovspersonens namn anges vid publicering. Klicka på ikonen ”Ladda ner bild” under bilden på objektsidan. Glöm inte att ange Arkitektur- och designcentrums samling som källa. Exempelvis: Arkitekt: Gunnar Asplund, ur Arkitektur- och designcentrums samling eller Fotograf: Okänd, ur Arkitektur- och designcentrums samling.

Databasen utvecklas och fylls ständigt på. Samlingarna har katalogiserats under mer än 50 år och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Om du upptäcker några felaktigheter eller har ny information är vi tacksamma om du hör av dig till oss med en kommentar eller skicka ett mail i kommentarfältet.

I Arkitektur- och designcentrums samling kan du t.ex. prova sökord som: ritning, hyreshus, skolor, göteborg, asplund, skogskyrkogården eller sundahl.

Namn, orter och ord eller begrepp som du hittar i objektsposterna kan också vara bra sökord.

Registrerar du ett användarkonto här på DigitaltMuseum kan du göra dina egna urval och utställningar, spara sökningar och välja topphändelser.

You'll find us here

Share to