Borås Stadsarkivs bildarkiv består av 40 000 bilder, varav drygt 2500 är publicerade på Digitalt Museum. Bildmaterialet skildrar staden Borås och närliggande orters utveckling, bebyggelse och industrihistoria från 1800-talet fram till 1900-talets mitt. I nuläget är det främst bilder av fotograferna Gustaf Nilsson och Frithiof Mörk som publicerats, men på sikt kommer en större del av bildmaterialet att tillgängliggöras.

Senast publicerade

Bilder från Stora Torget

Stora Torget. Handelsbanken byggs.
Stora Torget med Obelisken och med kvarteren Jason och Pegasus vid 1880-talet.
Wiktor Rydins affärslokal vid Stora Torget i Borås.
Torghandel på Stora Torget.
Stora Torget mot öster år 1931.
Bröderna Johanssons butik vid Stora Brogatan, Stora Torget.
Rådhusinvigning, folkmassa på torget.
Rådhuset, stadens nyckel.
Borås Enskilda Bank under byggnad på Stora Torget. Idag (2008) Handelsbanken.
Rådhusinvigning, kvällsbild, gatljus.
Alma Widerborgs Hvitvaruhandel i Rådhuset i Borås. Interiör.

Borås Stadsarkiv is a part of

Share to