Enköpings museum berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid.

Aktuellt

Nya objekt

Om Enköpings museum

Enköpings museum är ett kulturhistoriskt museum i kommunal regi. På museet på Rådhusgatan 3 i Enköping berättar vi om våra trakters historia, från stenålder till nästan nutid. I byggnaden finns permanenta utställningar tillsammans med tillfälliga utställningar på olika teman.

I Museets samlingar ingår även Einar Kjelléns hällristningsarkiv. Där Einar Kjelléns samlat arkivmaterial om hällristningar, företrädesvis i Enköpingsområdet.

Arkivet är en donation av framlidne Einar Kjellén, Grillby. Han ägnade en stor del av sin fritid genom livet åt att inventera trakterna runt Enköping med ambitionen att kartlägga hällristningsfynden.

Genom att ställa sitt stora forskarmaterial till förfogande för vidare bearbetning och studier hoppades han att hans arbete skulle gå vidare.

Detta är också vår förhoppning.

Share to