Garnisons- och Luftvärnsmuseets samling innehåller diverse militär materiel och unika historiska föremål från 1800- och 1900-talet. Museet förvaltar också statens samling av luftvärnskanoner.

Aktuellt

Nya objekt

Om Garnisons- och Luftvärnsmuseet − 91:anmuseet

Garnisons- och Luftvärnsmuseets samling innehåller allt från uniformer, vapen, medaljer och fältövningsmateriel till unika historiska föremål från 1800- och 1900-talet. Allt har sina rötter i Hallands regemente, men spänner mot världens alla håll.

Bland det unika finner du exempelvis över 800 originalteckningar med seriefiguren 91:an Karlsson, tecknade av Rudolf Pettersson under åren 1932-1954. Här finns också generalen och statsmannen Emil Mörckes reseskildringar, författade kring hans världsomspännande resor under tidigt 1900-tal. Allt han upplevde, i länder som Egypten, Israel, Jamaica och Tobago, skildrade han i tre handskrivna, magnifika böcker om vardera 600 sidor, med tillhörande bilder.

Garnisons- och Luftvärnsmuseet förvaltar dessutom Statens samling av luftvärnskanoner. Den innehåller samtliga pjäser som använts inom svenskt luftförsvar under hela 1900-talet, både svensktillverkat och importerat. Den är en historiskt spännande resa i teknisk utveckling, via första och andra världskriget samt kalla kriget. På så vis skildrar samlingen världshistoria, men utgör också ett unikt inslag i svensk industrihistoria.

Läs mer om oss på: www.91anmuseet.se

Garnisons- och Luftvärnsmuseet − 91:anmuseet is a part of

Share to