En kulturell samlingsplats där kulturarvet bryts i utställningar, samtal och visningar. Samlingarna består bland annat av medeltida träskulptur, väggmåleri, textil, konst och fotografi.

News

About Hälsinglands Museum

Hälsinglands Museum är ett regionalt museum som undersöker och förvaltar kulturarvet med ett övergripande omvärldsperspektiv i utställningar, publikationer, pedagogik, samtal och arkivverksamhet. Museet lyfter fram olika berättelser om människans historiska, samhälleliga och existentiella frågor genom ett generationsöverskidande och tvärvetenskapligt arbetssätt. Hälsinglands Museum har sin grund i Hälsinglands fornminnessällskap, grundat 1859, och är sedan 1980 organiserat som en stiftelse med Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun som huvudmän.

Hälsinglands Museums samlingar
Museet har stora samlingar medeltida kyrkokonst och praktföremål ur regionens bondekultur, en omfattande textilsamling samt en betydande samling folkligt, interiört väggmåleri. Konstsamlingen innehåller merparten av kubisten John Stens produktion samtidigt som den rymmer viktiga nedslag nationellt och regionalt från 1700-talet till idag. Museets bildarkiv innehåller fotografier från närliggande landsbygdssocknar samt en större porträttsamling. En särskild del av bildarkivet utgörs av Hilding Mickelsson-samlingen om ca 150 000 fotografier som utgör en ovärderlig dokumentation av landskapets kultur och natur.

You'll find us here

Share to