Prisma Västra Götaland är Industrimuseum Västra Götalands webbplats om länets industrihistoriska utveckling. Bakom Prisma Västra Götaland står Västarvet, Innovatum i Trollhättan, Borås Museer, NAV, Göteborgs stadsmuseum, Hembygd Väst, Maritimt i Väst och Landsarkivet/Riksarkivet. Bildmaterialet dokumenterar industrisamhällets omvandling i Västra Götaland från 1850 fram till idag.

About Industrimuseum Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är Industrimuseum Västra Götalands webbplats om länets industrihistoriska utveckling. Bakom Prisma Västra Götaland står Västarvet, Innovatum i Trollhättan, Borås Museer, NAV, Göteborgs stadsmuseum, Hembygd Väst och Landsarkivet/Riksarkivet. Bildmaterialet dokumenterar industrisamhällets omvandling i Västra Götaland från 1850 fram till idag.

Industrimuseum Västra Götaland is a part of

Share to