Kållereds Hembygdsförening är en ideell förening vars ändamål är att inom Kållereds socken värna om och vårda hembygdens miljöer och kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. Detta genom att insamla föremål, foto och andra handlingar med anknytning till bygden, samt dokumentera bebyggelse, personer och händelser i Kållered.

Nya objekt

Artiklar

Här presenteras artiklar, skrivna av Hembygdsföreningens medlemmar, och som tidigare har publicerats i Mölndals-Posten.

Kållered är sedan 1971 en del av Mölndals Stad och som tidigare var en egen kommun. Kyrkan är Kållereds äldsta byggnad från cirka 1250. Fram till 1645 gick riksgränsen till Danmark söder om Kållered som ligger i Västergötland. Hembygdsföreningen äger sedan 1986 gården Långåker som består av boningshus, ladugård-/samlingssal/arkiv, smedja och källarvind. Boningshuset är inrett som det såg ut omkring 1920.

Det är delar av föremålssamlingen som är digitaliserad och arbetet pågår med resten. Av fotosamlingen på cirka 6.000 bilder är bara en del digitaliserat, även där pågår arbetet. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av flera medlemmar. Informationens kvalitet kan därför variera. Kontakta gärna föreningen om du vill komplettera eller ändra informationen.

Share to