Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt stödda museer. Upplevelsemuseerna och anläggningarna berättar om Sveriges militärhistoria ur många olika aspekter.

News

34 new objects last 30 days

About Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 26 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under ”kalla-krigsepoken”. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider.

På de olika museerna finns samlingar ur vårt gemensamma militärhistoriska arv. Här finns en tonvikt på föremål från kalla krigets dagar, alltså 1900-tals samlingar. En stor del av samlingarna är lån eller depositioner från Armémuseum, Flygvapenmuseum och Marinmuseum. På så vis blir museernas samlingar synliga ute i landet. I Kristianstad, Halmstad och Strängnäs kommer statens museala artilleri-, luftvärn- och fordonssamlingar visas. Den som är specialintresserad kan redan nu kontakta oss och komma på besök för att på plats se hur arbetet framskrider.

Om Du som besökare på webben skulle upptäcka några felaktigheter, eller har möjlighet att komplettera databasen med ny information är vi väldigt tacksamma om Du hör av dig till oss på följande adress: digitaltmuseum@sfhm.se

Läs mer om nätverket SMHA på www.smha.se

Our museums

Share to