Sundsvalls museum är ett kommunalt museum med särskild inriktning på Sundsvallsregionens historia, konst, foto, industrisamhällets historia, kulturmiljövård och aktuella samhällsfrågor.

Sundsvalls museums samlingar består av föremål från skogsindustrin och stadens historia samt en stor fotosamling med bilder från slutet av 1800-talet till nutid. Från porträttsamlingar och reportagebilder till stadsmiljöer och landsbygdsmotiv.

Polisen i Sundsvall

Sommarnöjen runt om i Sundsvall

Sundsvalls museums fotosamling

Sundsvalls museum har en stor och kulturhistorisk intressant fotosamling. För närvarande omfattar samlingen ca tre miljoner fotografier. Samlingen innehåller flera stora porträttsamlingar från välkända fotoateljéer i Sundsvall, kulturhistoriskt intressanta foton av stadsvyer och angränsande bygd från 1860-talet och framåt, fritid och föreningsliv i regionen samt industridokumentation med anknytning till skogsindustrin etc. Samlingen innehåller även en större mängd press- och uppdragsfotografi främst från 1950-60-tal.

Vykort från Medelpad

Bekanta dig närmare

Här på Digitaltmuseum.se finns ett begränsat urval av Sundsvalls museums samlingar. Digitalisering och katalogisering av bilder och föremål sker dock kontinuerligt och databasen fylls ständigt på.

Kontakta oss gärna om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan kvalitén på uppgifterna om fotografierna variera. Kvalitén på skanningarna av fotografierna är också varierande.

Share to