Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum på Djurgården i Stockholm.

Aktuellt

Om Vrak – Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som kommer att inrymmas i en befintlig båthall intill Vasamuseet, på Djurgården i Stockholm. Kopplingen till Östersjön med närhet till forna örlogsvarv och skeppsvrak blir naturlig.

Museet, som öppnar i september 2021, ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Östersjöns speciella miljö och historia innebär att området har en unik mängd mycket välbevarade vrak och andra lämningar från olika tidsperioder av samma klass som det välkända skeppet Vasa. Det är ett av världens mest trafikerade hav, och den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen och modern marinarkeologisk forskning bidragit till att kunskapen om detta kulturarv utvecklats dramatiskt.

Vrak – Museum of Wrecks ger nya perspektiv på historia och samtid. Med hjälp av fynd och digital teknik vill vi visa och berätta om de människor som haft havet som levebröd, sjöväg, slagfält – och grav.

Denna för allmänheten okända värld kommer att levandegöras på flera innovativa sätt i utställningar men också på Vraks webbsida, som är en viktig del av museet. Genom omvärldsbevakning och samarbeten med övriga länder kring Östersjön, blir Vrak mer än museibyggnaden – du möter oss i flera olika kanaler!

Vrak – Museum of Wrecks is a part of

Share to