Västerås stadsarkiv förvarar handlingar från kommunala verksamheter inom Västerås stad. Vi förvarar också handlingar och fotografier från privatpersoner och enskilda företag, med ett bildarkiv som omfattar ungefär 200 000 bilder. Året 2023 firar landets äldsta gymnasium Rudbeckianska gymnasiet 400 år, och det uppmärksammar vi bland annat genom att här publicera skolans digitaliserade elevlängder. Se nedan för länk.


I år 2023 firar landets äldsta gymnasium Rudbeckianska gymnasiet 400 år. Det firar Västerås stadsarkiv bland annat med att publicera skolans digitaliserade elevlängder.

Rudbeckianska skolans elevlängder


Under 2023 uppdateras även följande samlingar:

Anders Diös AB
Fotograferna Wijgårds bildsamling
Stig Johanssons bildsamling

Share to