Vetlanda museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum. Samlingar består av konst, arkivmaterial, föremål och fotografier.

About Vetlanda museum

När museet grundades var hembygdsföreningen Njurdungs och Vetlanda stads konstsamlingar samlingens utgångspunkt. Därefter har samlingen utökats med svensk nutida konst. Museet har även en omfattande samling av arkivmaterial, fotografier och föremål av lokalhistoriskt intresse.

Idag pågår ett omfattande arbete med att digitalisera dessa samlingar och göra dem tillgängliga på internet. I år pågår projektet ”Utvecklad besöksnäring genom digitalisering av insamlade fotografier”, ett samarbete med hembygdsföreningar i kommunen och delfinansierat av EU genom LEADER. Följ gärna projektet på bloggen www.vetlanda.se/blogg/vetlanda-museum

Varje år arrangeras cirka tio tillfälliga utställningar inom konst, konsthantverk och form. För mer information om pågående arrangemang se www.destinationvetlanda.se

You'll find us here

Share to